11 มิถุนายน 2562 สภากทม.เดินหน้าหาทางแก้ไขการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/84011

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง และกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ อาทิ พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตพระนคร ลงเรือตรวจการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณท่าเรือปิ่นเกล้า เขตพระนคร ถึงท่าเรือสี่พระยา เขตสัมพันธวงศ์ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัด ก่อนถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต